Úřední deska

Datum vystavení Datum stažení Název Zdroj Typ
19. 6. 2024 30. 6. 2025 Oznámení o zveřejnění a schválení SOMK Ostatní úřady Ostatní dokumenty
17. 6. 2024 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č.1/ 2024 Obec Luka Ostatní dokumenty
17. 6. 2024 1. 7. 2025 Závěrečný účet za rok 2023 Obec Luka Závěrečné účty OÚ
17. 6. 2024 17. 7. 2024 Usnesení č. 3/2024 Obec Luka Zápisy a usnesení ZO
4. 6. 2024 14. 6. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Luka 14.6.2024 Obec Luka Pozvánky na ZO
31. 5. 2024 1. 7. 2024 Úřední hodiny Obec Luka Ostatní dokumenty
30. 5. 2024 15. 6. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Luka za rok 2023 se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luka Ostatní úřady Ostatní dokumenty, Závěrečné účty OÚ
29. 5. 2024 29. 6. 2024 Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Luka Ostatní úřady Ostatní dokumenty
29. 5. 2024 30. 6. 2024 Návrh závěrečného účtu a zprávy o přezkumu hospodaření DSO Máchův kraj Ostatní úřady Ostatní dokumenty
22. 5. 2024 28. 6. 2024 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Obec Luka Ostatní dokumenty
14. 5. 2024 21. 5. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM LUKA Obec Luka Vyhlášky obce
14. 5. 2024 21. 5. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM LUKA Obec Luka Vyhlášky obce
14. 5. 2024 21. 5. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM LUKA Obec Luka Vyhlášky obce
13. 5. 2024 1. 6. 2024 Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou Krajský úřad LK Ostatní dokumenty
6. 5. 2024 6. 6. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Ostatní dokumenty
29. 4. 2024 30. 5. 2024 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2023 Ostatní úřady Ostatní dokumenty
26. 4. 2024 27. 5. 2024 Veřejná vyhláška – finanční úřad Ostatní úřady Ostatní dokumenty
25. 4. 2024 11. 5. 2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ostatní úřady Ostatní dokumenty
22. 4. 2024 8. 5. 2024 Veřejná vyhláška – Oznámení o místě uložení písemností Obec Luka Ostatní dokumenty
22. 4. 2024 8. 5. 2024 Veřejná vyhláška – Oznámení o místě uložení písemností Obec Luka Ostatní dokumenty
22. 4. 2024 8. 5. 2024 Veřejná vyhláška – Oznámení o místě uložení písemností Obec Luka Ostatní dokumenty
17. 4. 2024 17. 6. 2024 Počet volebních okrsků Obec Luka Ostatní dokumenty
11. 4. 2024 13. 5. 2024 Veřejná vyhláška finanční úřad Ostatní úřady Ostatní dokumenty
11. 4. 2024 30. 4. 2024 Záměr obce propachtovat pozemek Obec Luka Ostatní dokumenty
11. 4. 2024 11. 5. 2024 Usnesení 2/2024 Obec Luka Zápisy a usnesení ZO
27. 3. 2024 9. 4. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luka Obec Luka Pozvánky na ZO
11. 3. 2024 1. 4. 2024 Vyvěšení změny z 11.3.2024 nařízení SVS MVO AMP uzavřené pásmo I č. j. SVS/2023/132313-L Ostatní úřady Ostatní dokumenty
11. 3. 2024 11. 4. 2024 Usnesení 1/2024 Obec Luka Zápisy a usnesení ZO
8. 3. 2024 15. 4. 2024 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Luka Ostatní úřady Ostatní dokumenty
29. 2. 2024 10. 3. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luka Obec Luka Pozvánky na ZO
28. 2. 2024 15. 3. 2024 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Libereckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje Krajský úřad LK Ostatní dokumenty
7. 2. 2024 8. 3. 2024 Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu Ostatní úřady Ostatní dokumenty
2. 2. 2024 2. 3. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ostatní úřady Ostatní dokumenty
26. 1. 2024 26. 2. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ostatní úřady Ostatní dokumenty
24. 1. 2024 24. 2. 2024 Rozpočtové změny 7/2023 Obec Luka Ostatní dokumenty
8. 1. 2024 8. 2. 2024 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje Krajský úřad LK Vyhlášky obce
2. 1. 2024 2. 2. 2024 Veřejná vyhláška – agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ostatní úřady Ostatní dokumenty
21. 12. 2023 21. 1. 2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ostatní úřady Ostatní dokumenty
15. 12. 2023 1. 1. 2025 Schválený rozpočet na rok 2024 včetně plnění rozpočtu předcházejícího roku Obec Luka Rozpočty
15. 12. 2023 1. 1. 2025 Schválený rozpočet na rok 2024 Obec Luka Rozpočty
15. 12. 2023 1. 1. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 Obec Luka Rozpočty
15. 12. 2023 15. 1. 2024 Usnesení č. 6/2023 Obec Luka Zápisy a usnesení ZO
13. 12. 2023 1. 1. 2024 Rozpočtové opatření č. 6/2023 Obec Luka Rozpočty
4. 12. 2023 1. 1. 2024 Oznámení o zveřejnění SOMK Ostatní úřady Ostatní dokumenty
4. 12. 2023 14. 12. 2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.12.2023 Obec Luka Pozvánky na ZO
27. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027 Obec Luka Rozpočty
25. 11. 2023 Úřední hodiny prosinec 2023 Obec Luka Ostatní dokumenty
25. 11. 2023 Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 Obec Luka Rozpočty
25. 11. 2023 Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok Obec Luka Rozpočty
8. 11. 2023 8. 12. 2023 Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu Ostatní úřady Ostatní dokumenty
1. 11. 2023 20. 12. 2023 Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou Krajský úřad LK Ostatní dokumenty
1. 11. 2023 20. 12. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 – Svazek obcí Máchův kraj Ostatní úřady Ostatní dokumenty
1. 11. 2023 20. 12. 2023 Střednědobý výhled na roky 2025 -2027 návrh Svazek obcí Máchův kraj Ostatní úřady Ostatní dokumenty
23. 10. 2023 1. 1. 2024 Rozpočtové opatření č. 5/2023 Obec Luka Ostatní dokumenty
23. 10. 2023 1. 1. 2024 Usnesení č. 5/2023 Obec Luka Zápisy a usnesení ZO
16. 9. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Obec Luka Rozpočty
27. 8. 2023 15. 9. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luka 13.9.2023 Obec Luka Pozvánky na ZO
10. 6. 2023 1. 1. 2024 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Obec Luka Rozpočty
10. 6. 2023 1. 7. 2024 Závěrečný účet obce Luka za rok 2022 Obec Luka Závěrečné účty OÚ
18. 5. 2023 8. 6. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7.6.2023 Obec Luka Pozvánky na ZO
25. 12. 2022 25. 1. 2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ostatní úřady Ostatní dokumenty
13. 12. 2022 1. 1. 2024 Schválený rozpočet obce Luka na rok 2023 Obec Luka Rozpočty