V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

autor: | 8. ledna 2024

Veřejná vyhláška1

Datum vystavení: 8. 1. 2024
Datum stažení: 8. 2. 2024
Původce: Krajský úřad LK
Typ: Vyhlášky obce

Zpět na úřední desku