Obec

Historie obce

Původní název vsi byl s velkou pravděpodobností Kluky a první písemná zmínka o vsi je pak z roku 1348, kdy Karel IV. potvrdil Ješkovi „de Kluck“ lány „in Cluk“ a pak ještě lány v dalších okolních vsích-ve Žďáru ,v Doksech a Skalce. Ješek z Kluk byl rychtářem v Bělé pod Bezdězem a údajně vlastnil 12 lánů ve Žďáru snad již v roce 1304 za Václava II.

V Lukách byl manský statek Bezdězu a jsou známa jména některých vlastníků, například v letech 1410-1415 Jan Mucha ze Mšena, Jan z Algersdorfu a Jan z Kostelce. Roku 1454 prodal Oldřich ze Mšena dva zdejší statky Hippolytovi z Voděrad. Posledním známým drobným vlastníkem byl roku 1488 Zikmund z Liběchova. O složitosti majetkových poměrů vypovídá i to, že roku 1410 spravoval Jan Mucha též statek patřící arcibiskupství. Část vsi navíc patřila Bezdězkému kostelu a ta se dostala počátkem 15. století do majetku augustiniánského kláštera v Praze a od roku 1698 byla součástí dokského panství. Zbývající část vsi patřila Doksům již od roku 1553.

čerpáno z knihy Doksy a okolí

Statistické informace

ID obce: 8864
Statut: Obec
Počet částí: 2
Katastrální výměra: 456 ha

Počet obyvatel: 101

Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ne
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne