Samospráva

Markvartová Lenka
starostka

Škodová Jana
místostarosta

Zastupitelé obce (2018-2022):
Markvartová Lenka
Škodová Jana
Doležal Petr
Šíma Martin
Rimpl Pavel

Předseda finančního výboru:
Doležal Petr

Předseda kontrolního výboru:
Rimpl Pavel

Předseda osadního výboru:
Šíma Martin

Účetní obce:
Šmídová Marie